Facturas Consello Regulador

Axudas á participación de agricultores en réximes de calidade

Eres un operador con explotación agrícola/gandeira en algún Consello Regulador?

Axuda da Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia): Resolución do 17 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (DOG nº 61 do 29 de marzo de 2022). (MR362A)

Podes confiar en nós para xestionar a solicitude e a súa xustificación.

CONVOCADAS AS AXUDAS NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA DA CORUÑA NÚMERO 61, DE 29 DE MARZO DE 2022 .

En concorrencia competitiva

  • Prazo de solicitude: 30/03/2022 – 18/05/2022
  • Convoca: Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia).
  • Beneficiarios: Titulares dunha explotación agrícola ou gandeira en algún consello regulador de Galicia (C.R.A.E.GA., Ribeira Sacra, Ternera Gallega, etc.)

Gastos subvencionables:

a) Facturas do consello regulador entre o 1 de maio de 2021 e o 30 de abril de 2022.

Porcentaxe de axuda: 100%

Importe máximo de axuda: 3.000 €


¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? RELLENA EL FORMULARIO

Herramientas de Accesibilidad