Axudas PAC

Axudas PAC 2015-2022

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? RELLENA EL FORMULARIO

 • Prazo de solicitude: 01/02/2021 a 15/05/2021. CONSÚLTANOS SOBRE A PRÓXIMA CONVOCATORIA.
 • Convoca: Consellería do Medio Rural.
 • Bases e convocatoria: ORDE do 15 de xaneiro de 2021pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandería e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (código de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e, MR241D).
 • Axudas directas (1º piar):
  • Pago Base
  • Pago Verde
  • Agricultor Mozos
  • Axudas ligadas á produción:
   • Vacas nutrices
   • Vacún de ceba
   • Vacún de leite
   • Ovino
   • Cabrún
   • Cultivos proteicos
   • Legumes de calidade
 • Axudas de desenvolvemento rural (2º piar):
  • Agroambiente e Clima:
   • Apicultura para a conservación da biodiversidade en zonas con limitacións naturais
   • Razas autóctonas en perigo de extinción
   • Xestión sustentable de pastos
   • Extensificación de vacún de leite
  • Agricultura Ecolóxica:
   • Conversión á agricultura ecolóxica
   • Mantemento de agricultura ecolóxica
  • Zonas con Limitacións Naturais:
   • Zona de montaña
   • Zonas distintas de montaña