axudas-transformacion-comercializacion

Subvencións para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? RELLENA EL FORMULARIO

 • Plazo de solicitud: 25/01/2020 a 24/02/2020. CONSÚLTANOS SOBRE A PRÓXIMA CONVOCATORIA.
 • Convoca: Consellería do Medio Rural.
 • Beneficiarios: Empresarios individuais ou sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións obxecto da axuda dedicadas á transformación e/ou comercialización de produtos do anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea.
 • Gastos subvencionables:
  • Construción, adquisición e mellora de bens inmobles.
  • Compra de maquinaria e equipamentos.
  • Os seguintes investimentos intanxibles: adquisición ou desenvolvemento de progra- mas informáticos, así como adquisicións de patentes, licenzas, dereitos de autor e marcas rexistradas relacionadas cos procesos produtivos.
 • Investimento: Mínimo 60.000€.
 • Porcentaxe da axuda: 30-50%.